Bankas Latvijā

Banka ir kredītiestāde, kas sniedz finanšu pakalpojumus. Latvijā ir divpakāpju banku sistēma, kas sastāv no divām komponentēm. Viena no tām – Centrālā banka, kas bieži tiek dēvēta arī par Emisijas banku, savukārt otra komponente ir komercbankas.

Galvenā no iestādēm, kas atbild par visu finanšu sistēmu valstī, ir Latvijas Centrālā banka, saukta arī par Latvijas Banku. Tā ir neatkarīga iestāde, kuras galvenie uzdevumi ir noteikt un īstenot monetāro politiku, pārvaldīt ārvalstu valūtas un zelta rezerves, kā arī emitēt skaidro naudu un apkopo valsts finanšu statistiku. Latvijas Banka savu darbību oficiāli uzsāka 1922.gada 7.septembrī. Komercbanku galvenie uzdevumi ir, pirmkārt, veikt pasīvās operācijas, piemēram, naudas līdzekļu piesaiste, otrkārt, aktīvās operācijas, kas iedalās kredītu izsniegšanā, vērtspapīru ieguldīšanā, kā arī spekulācijās ar valūtu. Par populārākajiem komercbanku pakalpojumiem parasti tiek dēvēti naudas aizdevumi, savukārt otrajā vietā ierindojas bezskaidras naudas darījumi.

Latvijas komercbankas regulē Latvijas Komercbanku asociācija, kurā uz brīvprātības principa apvienojas Latvijā reģistrētās komercbankas un ārzemju banku filiāles. Šī asociācija ir dibināta neilgi pēc Latvijas valsts atjaunošanas – 1992.gada 23.jūlijā, un tiek uzskatīta par vienu no vecākajām uzņēmēju organizācijām Latvijā.

Balstoties uz statistikas datiem, kas papildināti 2014.gada 31.martā un kuri iegūstami Latvijas Komercbanku asociācijas mājaslapā, Latvijā pašlaik ir 27 aktīvas komercbankas, kur 17 ir Latvijā bāzētas komercbankas, savukārt 10 – ārzemju banku filiāles Latvijā. Popularitātes ziņā vispopulārākā komercbanka 2014.gada pirmajā ceturksnī ir „Swedbank”, kuras peļņa bija 29,369 miljoni eiro. Otrajā vietā ar 18,543 miljonu lielu peļņu ierindojas „Rietumu banka”, bet godpilno trešo vietu šajā topā ieņem „ABLV Bank”, kuras peļņa pirmajā 2014.gada ceturksnī sasniegusi 16,571 miljonu eiro.

Post Navigation