Banku glābšana

Ekonomiskās krīzes laikā grūtībās nonākušas vairāku Eiropas valstu bankas, to glābšanā ir bijis jāiesaistās valstij. Valstis banku glābšanā iesaistās tad ja bankas, vai vairāku banku vienlaicīga aizvēršana var nodarīt tautsaimniecībai lielāku postu nekā to bankrots. Piemēram 2008. gadā sākoties krīzei, sešu Īrijas iedzīvotājiem piederošu banku parādsaistības, aptuveni trīs reizes pārsniedz valsts IKP. Tagad ir aktualizējušās problēmas ar Spānijas bankām. Krīzes sakne ir nekustamo īpašumu tirgus sabrukums, kurā bankas kredītu veidā ir ieguldījušas milzīgus līdzekļus. Ja valsts neiesaistītos banku glābšanā tūkstošiem cilvēku un uzņēmumu zaudētu savus noguldījumus un krīze valstī vēl vairāk padziļinātos, lai glābtu grūtībās nonākušās bankas Spānijai nepieciešams līdz 100 miljardiem eiro liels aizdevums.

Post Navigation