Ciešāka saikne ar Eiropu

Eiropa ir kas vairāk, nekā tikai vieta kartē. Balsoties uz kopīgu mantojumu un vēsturi, vienotām vērtībām un sasniegumiem. Eiropa būvē tiltus, rosina cerības un iedvesmo jauniem sapņiem, ļaujot tās iedzīvotājiem ar paļāvību raudzīties nākotnē. Eiropai ir arī vienota valūta – eiro. Eiro tā būs arī mūsu valsts valūta sākot ar 2014. gada 1. janvāri.

Post Navigation