Eiro un uzņēmēji

Pievienošanās eiro zonai pozitīvi ietekmēs Latvijas uzņēmumu attīstību un atvieglos biznesa un tirdzniecības darījumus ar partneriem Eiropā. Ieviešot eiro, gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem zudīs valūtas maiņas izmaksas, lētāki kļūs arī pārskaitījumi uz citām valstīm, jo eirozonas ietvaros visi maksājumi eiro būs tikpat lēti, kā iekšzemes maksājumi. Tāpat līdz ar eiro ieviešanu uzlabosies uzņēmuma iespējas piesaistīt naudu attīstībai, izzūdot devalvācijas bažām samazināsies aizdevumu % likmes, līdz ar to aizņēmumi kļūs lētāki. Turklāt pieaugs arī uzņēmēju iespējas piesaistīt naudu kapitālam. Viņi daudz aktīvāk varēs izmantot citviet attīstītajās valstīs plaši izmantotās finansējuma piesaistes iespējas, savu akciju un obligāciju tirgiem. Eiro ieviešana ir viena no Latvijas prioritātēm un tiek plānota 2014. gadā.

Post Navigation