Finanšu stabilitāte eiro zonā

Pēdējo gadu ekonomiskā krīze pierādījusi, ka līdzšinējie palīdzības mehānismi ekonomiskās grūtībās nonākušām valstīm nav pietiekam efektīvi, tādēļ izveidots tā sauktais Eiropas stabilizācijas mehānisms. Pēc būtības tas ir fonds, kurā valstis kā kapitālu iemaksā, savam izmēram atbilstošu daļu. Šo finanšu instrumentu var salīdzināt ar apdrošināšanas polisi, kas dod drošības sajūtu, kā par savu valsti, tā par visu eirozonu. Valstis veic iemaksas kapitālā un krīzes situācijā pašas saņems finanšu palīdzību. Katras dalībvalsts iemaksu apmērs ir atkarīgs no tās iedzīvotāju skaita un ekonomikas izmēra. Mazo valstu iemaksas ir nelielas, arī Latvija iestājoties eirozonā kļūs par šī fonda dalībnieci. Latvijas iemaksas fondā 5 gadu laikā veidos aptuveni 199 miljonus eiro. Krīzes situācijā pretī iegūsim palīdzību, kuras apmērs ievērojami var pārsniegt iemaksas.

Post Navigation