Iespējamā misija

Noskaties video un uzzini, kas ir “Iespējamā misija” un kādi programmas galvenie mērķi.

Iespējamā misija ir izglītības programma, kuras darbības pamatā ir uzskats, ka kvalitatīvas izglītības pamats ir labs skolotājs. Tāpēc tā palīdz zinošiem un mērķtiecīgiem augstskolu absolventiem kļūt par iedvesmojošiem skolotājiem un nākotnes līderiem. Programmas mērķis ir nodrošināt, lai katrs bērns Latvijā saņem kvalitatīvu izglītību, kas attīsta viņu spējas, kā arī motivāciju un prasmes mācīties mūža garumā, jo Latvijas sekmīgas attīstības pamats ir gudri, radoši un prasmīgi cilvēki. Lai kļūtu par iespējamās misijas dalībnieku jaunietim jāiztur 4 atlases kārtas, kurās tiek vērtēti viņa līdzšinējie sasniegumi, komunikācijas un sadarbības prasmes, kā arī uzklausīta viņa motivācija dalībai programmā. Par iespējamās misijas dalībnieku kļūst vidēji katrs 10 pretendents. Pēc uzņemšanas programmā, vasaras akadēmijā pieredzējušu pedagogu un savas jomas profesionāļu vadībā, dalībnieki apgūst darbam skolā nepieciešamās prasmes un zināšanas. Rudenī jaunie programmas dalībnieki uzsāk darbu skolās visā Latvijā un 2 gadus strādā par pilna laika skolotājiem, pasniedzot mācību priekšmetus savā specialitātē. Iespējamās misijas skolotāji strādā ar pārliecību, ka katrs bērns var sasniegt augstus mērķus, kā arī iedvesmo un atbalsta viņus šajā ceļā. Iespējamās misijas skolotājs sev un saviem audzēkņiem izvirza skaidrus mērķus un sasniegumu kritērijus,kā arī konsekventi seko to izpildei. Kopā ar skolēniem analizē mācību procesā iegūtos rezultātus, izdara secinājumus un māca audzēkņiem uzņemties atbildību, par savu rīcību un tās rezultātiem. Līdztekus darbam skolā iespējamās misijas skolotāji 2 gadus apgūst pedagoģijas zināšanas, kā arī skolotāja un līdera attīstībai svarīgas prasmes – vadīt sevi, citus un mācīšanos. Noslēdzoties 2 gadu ciklam programmā, dalībnieki kļūst par iespējamās misijas vēstniekiem un turpina īstenot programmas mērķus darbojoties izglītības, biznesa un nevalstiskajās organizācijās. Patlaban Latvijas izglītības sistēmā ir pārāk liels uzsvars uz akadēmiskajām zināšanām ar neskaidru praktisko pielietojumu. Tā rezultātā interese par eksaktajām un tehnoloģiju zinātnēm ir salīdzinoši mazam skolēnu skaitam un viņi nav gatavi izvēlēties nākotnes karjeru šajās jomās. Savukārt iespējamās misijas skolotāju stiprā puse ir tieši zināšanu praktiskais pielietojums, sasaiste ar reālo dzīvi, kā arī jēgpilna tehnoloģiju izmantošana mācību procesā. Iespējamajai misijai katru gadu piesakās vairāki simti jauniešu, ar katru gadu ar vien pieaug pieprasījumu skaits, pēc iespējamās misijas skolotājiem. Turklāt 2 iespējamās misijas vēstnieki ir kļuvuši par skolu direktoriem. Jā, viss sākas ar pozitīvajām pārmaiņām klasē, kam seko pozitīvas pārmaiņas skolā un nenovēršami tām līdzi mainīsies visa Latvijas izglītības sistēma un tai ir iespēja kļūt par vienu no labākajām pasaulē. Arī mēs katrs varam kaut nedaudz palīdzēt mainīt domāšanu un attieksmi. Un par šo savu palīdzības daļu gūt gandarījumu. Ziedojiet gudros punktus labākai izglītībai Latvijā, ienāciet www.gudriepunkti.lv

Post Navigation