Kā veidojas valsts budžets?

Valsts budžets ir valsts naudas ieņēmumu un izdevumu saraksts,kas sastādīts noteiktam laika periodam. To veido nodokļi, nodevas un citi ieņēmumi, piemēram, maksa par valsts kapitāla izmantošanu un ārvalstu ieņēmumi. Valsts budžets un pašvaldību budžeti veido valsts kopbudžetu. Valsts budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālajiem budžetiem. Nozīmīgākie valsts budžeta izdevumi tiek novirzīti sociālajai aizsardzībai, veselības aprūpei, izglītībai un sabiedriskās kārtības uzturēšanai. Visu ministriju uzdevums ir plānot budžetu nākamajam gadam. Finanšu ministrija apkopo izdevumu sarakstu un izstrādā budžeta projektu. Ministriju vēlmes vienmēr pārsniedz budžeta iespējas, tādēļ finanšu ministrija uzrauga, lai budžeta izdevumi atbilstu ienākumiem. Budžeta projekta apstiprināšanai Saeimā nodod ministru kabinets, ja Saeima izlemj budžetu apstiprināt, to jau kā likumu izsludina valsts prezidents.

Post Navigation