Kādēļ valsts budžetu plāno vairākiem gadiem?

Katru gadu valsts apstiprina savu ieņēmumu un izdevumu plānu, jeb valsts budžetu. Kādēļ valsts budžetu plāno vairākiem gadiem:

Katru gadu valsts apstiprina savu ieņēmumu un izdevumu plānu, jeb valsts budžetu. Tajā nosaka valsts attīstības prioritātes un piešķir naudu to realizācijai. Taču lielākā daļa no lēmumiem ietekmē arī nākamo gadu budžetus. Tāpēc Latvijā ar fiskālās disciplīnas likumu ir ieviesta budžeta plānošana nākamajiem trīs gadiem. Tas darīts ar mērķi, lai veidotos pārredzami valsts ieņēmumi un tēriņi arī nākamajiem gadiem. Lemjot par daudzgadu budžetu, tiek izvēlētas prioritātes un noteikti budžeta deficīta un tautsaimniecības izaugsmes prognoze. Tādējādi jau tagad varam paredzēt cik liela ir fiskālā telpa, jeb budžeta papildu iespējas, kuras veidosies nākamajos gados.

Post Navigation