Kāds ir ieguvums no cenu monitoringa?

Latvijā eiro ieviešanas sakarā tiek apsekotas cenas, jeb veikts cenu monitorings. Monitorings ir veids kā vērtēt cenu svārstības pirms un pēc eiro ieviešanas. Cenu apsekojuma dati, visa gada garumā, uzrāda patēriņa cenas gan latos, gan eiro. Cenas var mainīties daudzu faktoru dēļ. Patērētāji, ekonomikas ministrijas interneta lapā, var sekot līdzi datiem, lai noteiktu jomas, kurās cenu izmaiņas varētu notikt sakarā ar eiro ieviešanu. Līdz šim ievāktā statistika liecina, ka starp novērojuma veikšanas reizēm lielākā daļa cenu nemainās. Pircējiem ieteicams rūpīgi sekot līdzi sev svarīgo preču un pakalpojumu cenām. Laikam ejot pārsvarā atceramies tās cenas , kuras kāpušas, bet monitoringa dati uzrāda, ka pat mēneša laikā cenas strauji nepalielinās.

Post Navigation