Kas ir 2. pensiju līmenis?

Pensiju 2. līmenis ir no obligātām iemaksām veidots pensiju fonds, ko līdzekļu pārvaldītājs (pensiju fonda operators) pārvalda atbilstoši jūsu vēlmēm. Pensiju 2. līmenis no 2001. gada ir obligāts personām, kas dzimušas, sākot ar 1971. gada 1. jūliju. No 20% nodokļa, kas no jūsu darba algas tiek novirzīts pensijai, 2. pensiju līmenī nonāk mazāk, kā puse, taču procentu skaits ir atkarīgs no gada. Atšķirībā no 3. pensiju līmeņa, tas ir obligāts, bet līdzekļi ir mantojami, tikai izmantojot dzīvības apdrošināšanu (mūža pensiju).

Piemēram, no 2001. līdz 2006. gadam tie bija 2%, savukārt 2008. gadā tie bija 8%. 1. pensiju līmenis tiek maksāts, lai uzturētu esošos pensionārus, savukāt 2. līmenis ir jūsu pašu līdzekļi, kurus gan varat uzticēt citiem, tikai izvēloties Mūža pensijas apdrošināšanu. Jāpiemin, ka 2. pensiju līmenis ir veidots tā, lai katru gadu līdzekļu pieaugums tajā būtu lielāks, nekā darba algu pieaugums un inflācija.

Kur tiek ieguldītas pensijas?

Atkarībā no jūsu izvēlētā pensiju plāna, tās var tikt ieguldītas akcijās (lielāka peļņa, lielāki riski) vai krājobligācijās (mazāka peļņa, mazāki riski), vai abos (sabalansētais pensiju plāns). Kādus 10 gadus pirms pensijas, prātīgi nomainīt pensiju plānu uz mazāk riskantu, lai nenotiktu straujas līdzekļu izmaiņas, kas ietekmētu jūsu nākotnē saņemamo pensiju. Bankas ir atbildīgas par to, lai līdzekļi tiktu ieguldīti jūsu izvēlētajā plānā un saskaņā ar bankas nosacījumiem. Lai izvēlētos vai nomainītu līdzekļu pārvaldītāju, varat vērsties bankā, kurai vēlaties uzticēt savu 2. pensiju līmeni, kā arī VSAA birojā.

No kā atkarīgs pensijas apmērs?

  • Darba algas (t.i., veikto iemaksu apmēra);
  • Spēkā esošās iemaksu likmes;
  • Ieguldījumu peļņas (ar vēsturisko pensiju fondu peļņu varat iepazīties šeit);
  • Dalības ilguma pensiju plānos.

Iesakām izvērtēt dalību pensiju plānos; atkarībā no ienākumu līmeņa, kā arī, protams, vēlmes riskēt, agrākajos mūža gados ir vērts piedalīties lielāka riska pensiju plānos, tos savukārt nomainot uz konservatīvākiem, kad tuvojas pensijas vecums.

Post Navigation