Kas ir kredītu reģistrs

Kredītu reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kurā Latvijas Banka vāc ziņas par kredītiem, to devējiem un ņēmējiem. Kredītu reģistrs ļauj labāk rūpēties par finanšu stabilitāti, jo bankām, krājaizdevumu sabiedrībām un apdrošinātājiem ir iespējams labāk novērtēt potenciālo klientu spēju kredītus atdot. Un cilvēkiem tas palīdz nenonākt grūti atdodamu parādu situācijā. Reģistrā iekļautā informācija ļauj arī uzraugošajām iestādēm novērtēt situāciju finanšu tirgū un tautsaimniecībā, tādējādi iespējams savlaicīgi pamanīt problēmas. Kredītu reģistrā šobrīd ir informācija par vairāk nekā miljons personu. Saistību kopējais atlikums veido 13 miljardus latu. Informācija par kredītu ņēmējiem reģistrā nav publiski pieejama, taču ikvienai personai ir iespēja Latvijas Bankā saņemt reģistrā iekļauto informāciju par sevi.

Post Navigation