Kas mainīsies Latvijas Bankas darbā pēc eiro ieviešanas?

Kas mainīsies Latvijas Bankā pēc eiro ieviešanas? Latvijas Banka ir Latvijas centrālā banka, kas īsteno monetāro politiku, laiž apgrozībā nacionālo valūtu, uztur starpbanku maksājumu sistēmu, pārvalda ārvalstu valūtas rezerves, apkopo finanšu statistiku un uzrauga valūtas maiņas punktu darbu. Pēc eiro ieviešanas Latvijas Banka kļūs par eiro sistēmas sastāvdaļu. Eiro sistēmā kopējos monetārās politikas lēmumus, piemēram, par procenta likmēm pieņem Eiropas Centrālās Bankas padome. Tajā pārstāvētas visas eirozonas valstu centrālās bankas. Pēc eiro ieviešanas Latvijas Bankas funkcijas nemainīsies. Monetārās politikas uzraudzībā, lielāka loma būs eiro sistēmai, bet latu vietā apgrozībā tiks laisti eiro.

Post Navigation