Maksātnespēja

Jaunas automašīnas vai mājokļa iegāde bieži vien nevar norisināties bez bankas vai kādas kredītiestādes iesaistes. Respektīvi, ja ir vēlme iegādāties jaunu automašīnu vai, piemēram, privātmāju, taču bankas kontā uzskatāmi redzams, ka līdzekļi ir ierobežoti vai nepietiekami, privātpersonas un juridiskas personas parasti vēršas pie kādas no kredītiestādēm, lai iegūtu aizdevumu kārotās preces iegādei.

Diemžēl mūsdienās neviens nav pasargāts no labi apmaksāta darba pazaudēšanas un nereti populārais kredītiestāžu sauklis „Aizņemies tagad – atmaksā vēlāk!” nestrādā. Pašreizējos apstākļos, vienas dienas laikā pie durvīm var klauvēt atklāsme, ka paņemto aizdevumu atmaksāt neizdosies. Tādos gadījumos gan privātpersonas, gan juridiskas personas parasti lemj par labu maksātnespējas procesa uzsākšanai, jo kredītiestāde nav vecmāmiņa, kas atteiksies pieņemt naudu – banku un citu kredītiestāžu ieskatos ir aizdoto naudu atgūt, lai gūtu peļņu.

Maksātnespēja jeb, kā tautas valodā to mēdz dēvēt – bankrots, ir ar tiesas spriedumu noteikts parādnieka stāvoklis, kad maksātnespējas subjekts dažādu apstākļu dēļ nevar veikt parādu saistību izpildi. Vienkārši runājot, maksātnespējas process paredz parādu un dažādu kredītsaistību dzēšanu, atbrīvojot parādnieku no parādsaistībām jeb konkrētajam parādniekam nav jāatgriež iepriekš no bankas saņemtais aizņēmums. Sākotnēji maksātnespēja tika piemērota tikai juridiskām personām, taču no 2012.gada 18.oktobra, pamatojoties uz pašreizējajiem likumiem, maksātnespēja var tikt piešķirta arī fiziskām personām jeb privātpersonām.

Maksātnespēju regulē t.s. maksātnespējas likums, kurš stājies spēkā 2008.gada 1.janvārī. Tas nosaka ne tikai kārtību, kādā šī maksātnespēja tiek piešķirta, bet arī likuma darbības jomas un pienākumus, kādi veicami, lai maksātnespējas process tiktu oficiāli uzsākts. Lai gan likuma pamatmērķis ir aizsargāt kreditoru intereses parādnieka maksātnespējas gadījumā, šis likums arī veicina parādnieka maksātspējas atjaunošanu. Šis likums attiecas tikai uz fiziskām personām un tām juridiskajām personām, kuras nav kredītiestādes – kredītiestāžu maksātnespēju regulē cits likums. Maksātnespēja tiek reģistrēta maksātnespējas reģistrā un parādnieku saraksts ir visiem pieejams, savukārt Lursoft datubāzē ir iespēja atrast informāciju par uzņēmumiem un privātpersonām, kuras oficiāli skaitās kā maksātnespējīgas.

Neatkarīgi no tā, vai plānots iegādāties televizoru vai, piemēram, privātmāju, svarīgi atcerēties – aizņemies atbildīgi, rūpīgi izvērtējot savas iespējas apmaksāt aizdevumu.

Post Navigation