Overdrafts

Overdrafts ir īstermiņa aizdevums, kuru piešķir banka. Šis aizdevums tiek ieskaitīts bankas kontā, kurā jūs ik mēnesi saņemat savu darba algu, jo tieši no jūsu algas apmēra ir atkarīgs overdrafta lielums.

Overdraftu varētu raksturot, kā drošības spilvenu avārijas situācijā, jo jūs šo aizdevumu varat arī neizmantot, taču, ja gadās situācijā, kurā ar jūsu personīgajiem līdzekļiem nepietiek vai tie vienkārši ir beigušies, overdrafts varēs būt tās glābējs.

Jāatceras, ka Overdrafts ir īstermiņa aizdevums un tas tiks atmaksāts automātiski, brīdī, kad jūsu kontā tiks ieskaitīta ikmēneša alga, taču daudzas bankas piedāvā izvēlēties konkrētu mēneša datumu, kurā jūs vēlaties atmaksāt iztērēto aizdevuma daļu, kā arī maksāt procentus par iztērēto naudas summu.

Šī aizdevuma procentu likme, kā jau tas ierasts īstermiņa aizdevumu kategorijā, ir visai liela, jeb 17% līdz 25% gadā, taču tā ir jāmaksā tikai par to overdrafta summu, kuru esat iztērējis. Ja overdaftu jeb pieejamos papildus līdzekļus neesat tērējis, procenti par aizdevumu jums nav jāmaksā.

Noformējot overdraftu jums jārēķinās ar to, ka visi naudas līdzekļi, kas atrodas bankas kontā, kurā tiek ieskaitīta jūsu alga, kā arī jūsu līdzekļi citos šīs bankas kontos, darbojas, kā finanšu ķīla par šo aizdevumu, līdz ar to, bankai būs tiesības veikt pārskaitījumus jūsu overdrafta saistību segšanai.

Lai noformētu overdraftu:

  • Jums jādodas uz banku, kurā esat izlēmis šo aizdevumu noformēt un jāraksta iesniegums. Ja vēlaties noformēt overdraftu bankā, uz kuras kontu jums tiek pārskaitīta darba alga, jums būs nepieciešama pase, taču, ja vēlaties šo aizdevumu noformēt bankā, kurā algu nesaņemat jums būs nepieciešams bankas apstiprināts algas konta izraksts par pēdējiem 6 mēnešiem, kā arī informācija par esošajām kredītsaistībām un kredītvēsturi.
  • Noformējot overdraftu, banka ieturēs nelielu, vienreizēju komisijas maksu. Šīs maksas lielums ir atkarīgs no katras bankas, bet parasti tie ir 1% – 1,5% no overdrafta limita.
  • Overdrafta lielums parasti sasniedz no 1 līdz 4 mēnešalgām. Aizdevuma lielumu nosaka katras bankas kredītpolitika.

Kad overdrafts noformēts, jūs tā lielumu varat samazināt vai arī palielināt, ja to ļauj jūsu finansiālā situācija, turklāt no overdrafta, iespējams, arī atteikties, vēršoties ar iesniegumu, kādā no bankas filiālēm.

Overdrafta limits

Ņemiet vērā, ka pastāv riski, kuros banka var samazināt jums piešķirtā aizdevuma limitu vai lūgt to atdot priekšlaicīgi, tas var notikt tad, ja:

  • Mainot darbavietu, darba samaksa tiek, pārskaitīta uz citas bankas kontu.
  • Esat zaudējis darbu.
  • Darba samaksa ir ievērojami pazeminājusies.

Noformējot overdraftu jūs nodrošināties ar grantētu aizdevumu, par kura apmēru jūs esat informēts, turklāt jums ir jāatmaksā tikai tā daļa un procenti, kuru esat iztērējis – ja aizdevumu netērējat, par to arī nemaksājat.

Post Navigation