Pasaules ekonomika

Vai Pasaules ekonomiskās krīzes laikā visas pasaules kopējais iekšzemes kopprodukts saruka?

Pasaules ekonomiskās krīzes laikā visas pasaules kopējais iekšzemes kopprodukts saruka. Taču tagad globālajai ekonomikai ir tendence palielināties. Kas ļauj pasaules ekonomikai augt? Iepriekšējās desmitgadēs izaugsmi veicināja lielo attīstīto valstu ekonomiskais potenciāls, bet nākamajās desmitgadēs galvenais dzinējspēks būs lielās attīstības valstis: Brazīlija, Krievija, Indija un Ķīna. Šīs ekonomikas ir starp visātrāk augošajām pasaulē. Lielo attīstības valstu izaugsmi nodrošina milzīgie dabas un cilvēku resursi, kā arī rūpnieciskā ražošana un pakalpojumu sektors. Tās kopā aizņem 25% sauszemes teritorijas, tajās dzīvo 42% pasaules iedzīvotāji un to kopējais saražotais preču un pakalpojumu apjoms jau tagad ir 25,9% no globālā apjoma.

Post Navigation