Risku apdrošināšana

Risku apdrošināšana ir apdrošināšanās veids, kuru izmantojot, jūs pasargājaties no dažādu  risku radītiem Finanseszaudējumiem, vai vismaz mazināt tos. Fizisko personu risku apdrošināšana ietver, piemēram, OCTA un KASKO apdrošināšanu, ceļojumu apdrošināšanu, dzīvības apdrošināšanu un citus tās veidus. Arī priekšmetu un īpašuma apdrošināšana ir risku apdrošināšanas veids.

Savukārt visizplatītākā juridiskām personām paredzētā risku apdrošināšana Latvijā ir būvniecības risku apdrošināšana, taču pastāv arī citi risku apdrošināšanas veidi, piemēram, finanšu risku apdrošināšana, kurā apdrošinās pret bankrotu, līguma saistību nepildīšanu u.c. lietām. Risku apdrošināšanu Latvijā piedāvā galvenokārt apdrošināšanas sabiedrības.

Risku apdrošināšanas pamatnostādnes

Apdrošinās, protams, pret iepriekš neparedzamiem gadījumiem, vai vismaz gadījumiem, kad varbūtība to notikšanai ir maza. Prēmijas jeb izmaksātās apdrošināšanas daudzums nevar pārsniegt zaudējumu daudzumu, kas radies negadījuma rezultātā.

Saskaņā ar līguma nosacījumiem, apdrošinātājs ir tiesīgs neizmaksāt prēmijas t.s. force majeure jeb nepārvaramas varas rezultātā. Piemēram, ja sāksies karš, notiks kodolsprādziens, uzsprāgs saule vai sāksies citplanētiešu uzbrukums, apdrošinātāji būs tiesīgi neizmaksāt prēmiju.

Citi gadījumi, kuros prēmiju var neizmaksāt, ir, piemēram, ģimenes locekļu tīšas ļaunprātības dēļ radušies zaudējumi; zaudējumi, kuru vaininieks esat jūs pats; tāpat arī “rupjas kļūdas dēļ” radušies zaudējumi, kas palaikam ir bijuši akmens KASKO auto apdrošināšanas polises dārziņā – lai gan tā tiek reklamēta kā polise, kas sedz izdevumus arī tad, ja vaininieks esat jūs, gadījumi, kad tiek izvilkta šī “rupjas kļūdas” kārts, ir biežāki, nekā varētu šķist – t.i., tādi vispār ir sastopami.

OCTA

Visbiežāk lietotais (un īstenībā jau arī obligāts) risku apdrošināšanas veids ir OCTA polise, tādēļ to vērts iztirzāt nedaudz plašāk. Par braukšanu bez OCTA iespējams saņemt sodu, bet, izraisot negadījumu ar OCTA, tie tiek segti no citurienes, taču tiek tiesas ceļā piedzīti no vaininieka. Personai nodarītu zaudējumu rezultātā maksimālā OCTA atlīdzība ir 2,5 miljoni eiro, savukārt mantas bojājumiem tie ir 0,5 miljoni eiro. Gadījumā, ja vēlaties apstrīdēt OCTA lēmumu, jāvēršas Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā.

Post Navigation