Subordinētie ieguldījumi

Subordinētais ieguldījums ir ilgtermiņa ieguldījums (parasti ne mazāk kā uz 7 gadiem), kas tiek veikts vai nu obligācijās, vai aizdevuma veidā. Tas parasti ir bankas kapitāla iegūšanas veids. Subordinētos ieguldījumus nav iespējams prasīt atpakaļ pirms termiņa. Šie ieguldījumi ir “pa tiešo” Latvijas ekonomikā, jo bankas tos izmanto vai nu lai izsniegtu (cerams, ekonomiski produktīvus) aizdevumus, vai piesaistītu jaunus noguldījumus.

Par vismaz 285 000 eiro subordinēto ieguldījumu bankā, kas noslēgts uz ne mazāk par 5 gadiem, Latvijā iespējams iegūt uzturēšanās atļauju, kas ir derīga, lai ceļotu uz visām Šengenas zonas valstīm. Lai saņemtu atļauju, ieguldījumi ir derīgi tikai Latvijas bankās, piemēram, “Citadelē”, bet ne ārvalstu filiālēs.

Subordinētie ieguldījumi īsumā

Subordinētie ieguldījumi ir ar lielāku risku, nekā citi, jo bankas bankrota gadījumā valsts tos nekompensē. Piemēram, 4% no “Parex” aktīviem bija šāda veida, un tie, protams, nav atgriezti, jo tie iegūst pēdējo prioritāti, uzsākoties bankas likvidācijas procesam. Šādu ieguldījumu procenti ir lielāki, nekā parasto obligāciju vai termiņnoguldījumu procenti.

Subordinētie ieguldījumi, ja tie nolikti obligāciju veidā, var tikt pārdoti arī pirms termiņa dzēšanas, ja banka šīs obligācijas izlaiž tirdzniecībai biržā. Savukārt vienkāršus subordinētos aizdevumus nav iespējams nodot citai personai. Šāda tipa noguldījumi uzskatāmi par pozitīviem, jo, pirmkārt, stimulē valsts ekonomiku, tirgū caur bankām laižot papildus līdzekļus. Otrkārt, bankas par šiem noguldījumiem maksā nodokļus, kas papildina valsts budžetu.

Pretrunīgi vērtētā uzturēšanās atļauju izsniegšana tomēr veikta pret reālu ieguldījumu Latvijas ekonomikā, lai gan lielākā daļa atļauju izsniegtas pret ieguldījumiem nekustamo īpašumu iegādē, krietni mazāk – bankās vai uzņēmumos. Statistiski lēšot, 2013. gadā pret šādu atļauju izsniegšanu Latvijas ekonomikā ieplūda aptuveni 365 miljoni eiro. Lai gan lielākā daļa no ap 7500 uzturēšanās atļaujām, kas izsniegtas pagājušgad, bija saistītas tieši ar investīcijām (turklāt tieši nekustamo īpašumu tirgū, kur gan atļaujas tiek izsniegtas par mazāku cenu), priecīgi, ka cittautiešus uz Latviju vedina arī nodarbinātība, studijas, laulība un citas lietas.

Post Navigation