Tag Archives: Birža
Birža

Pēc Finanšu un tirgus kapitāla komisijas (FKTK) definīcijas, birža ir vieta, kurā tiek pārdoti un pirkti vērtspapīri, preces, valūta, kā arī atvasinātie finanšu instrumenti. Parasti ar vārdu ‘birža’ saprot fondu biržu, kurā var tirgoties ar kotējošajiem vērtspapīriem. Latvijā vienīgā fondu birža ir AS ”NASDAQ OMX Riga”, kurā Latvijas ieguldītāji var tirgoties ar vērtspapīriem no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Latvijā birža darbojas kopš 1995. gada – kādreiz tā bija Rīgas fondu birža, līdz nesen tā tika iekļauta lielākajā pasaules biržu grupā – NASDAQ.

Biržas darbības pamatprincipi

Biržas ir veids, kādā lieli uzņēmumi piesaista investīcijas. Mazākiem uzņēmumiem piemērotākas ir alternatīvās biržas. Galvenais ieguvums uzņēmumiem ir papildus līdzekļu piesaiste attīstībai. No bankām piesaistāmajam finansējumam ir robežas, turklāt bankas nav ieinteresētas uzņēmuma panākumos, jo tās vairāk interesē aizdevuma atgūšana. Savukārt investori uzņemas tādu pašu risku kā uzņēmēji. Akciju pārdošana uzliek uzņēmumam mazākas saistības nekā bankas izsniegts aizdevums.

Biržā iekļautiem uzņēmumiem ir pienākums sniegt informāciju par savu darbību: gada pārskati, veidi, kā izmaiņas uzņēmumā var ietekmēt tā nākotni, u.t.t. Latvijā biržu darbību uzrauga FKTK. Lai gan “uz papīra” visiem akcionāriem ir jābūt vienādi informētiem, parasti tā nav. Par to liecina biržu cenas, kas tiek veidota, vadoties pēc pieprasījuma un piedāvājuma, svārstības tieši pirms laika, kurā uzņēmumi paziņo par nākotnes plāniem. Tas ir, daži akcionāri zina vairāk, kā citi, tādēļ steidz pārdot akcijas, pirms uzņēmums nāk klajā ar sliktām ziņām – un otrādāk.

Piedalīšanās biržā

Lai piedalītos biržā, jādodas uz kādu ieguldījumu brokeru sabiedrību vai kredītiestādi (banku), kur tiks atvērts vērtspapīru konts, kuru var izmantot darījumu veikšanai biržā. Piedalīties biržā var ikviens, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu un var noslēgt līgumu vai nu ar brokeru sabiedrību, vai kredītiestādi. Lai piedalītos ārvalstu biržā, jāuzmeklē cits brokeris, jo, piemēram, piedaloties Rīgas biržā, varat pirkt tikai to uzņēmumu akcijas, kas kotējas tajā.