Tag Archives: Budžets
Kādēļ valsts budžetu plāno vairākiem gadiem?

Katru gadu valsts apstiprina savu ieņēmumu un izdevumu plānu, jeb valsts budžetu. Kādēļ valsts budžetu plāno vairākiem gadiem:

Katru gadu valsts apstiprina savu ieņēmumu un izdevumu plānu, jeb valsts budžetu. Tajā nosaka valsts attīstības prioritātes un piešķir naudu to realizācijai. Taču lielākā daļa no lēmumiem ietekmē arī nākamo gadu budžetus. Tāpēc Latvijā ar fiskālās disciplīnas likumu ir ieviesta budžeta plānošana nākamajiem trīs gadiem. Tas darīts ar mērķi, lai veidotos pārredzami valsts ieņēmumi un tēriņi arī nākamajiem gadiem. Lemjot par daudzgadu budžetu, tiek izvēlētas prioritātes un noteikti budžeta deficīta un tautsaimniecības izaugsmes prognoze. Tādējādi jau tagad varam paredzēt cik liela ir fiskālā telpa, jeb budžeta papildu iespējas, kuras veidosies nākamajos gados.

Kā veidojas valsts budžets?

Valsts budžets ir valsts naudas ieņēmumu un izdevumu saraksts,kas sastādīts noteiktam laika periodam. To veido nodokļi, nodevas un citi ieņēmumi, piemēram, maksa par valsts kapitāla izmantošanu un ārvalstu ieņēmumi. Valsts budžets un pašvaldību budžeti veido valsts kopbudžetu. Valsts budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālajiem budžetiem. Nozīmīgākie valsts budžeta izdevumi tiek novirzīti sociālajai aizsardzībai, veselības aprūpei, izglītībai un sabiedriskās kārtības uzturēšanai. Visu ministriju uzdevums ir plānot budžetu nākamajam gadam. Finanšu ministrija apkopo izdevumu sarakstu un izstrādā budžeta projektu. Ministriju vēlmes vienmēr pārsniedz budžeta iespējas, tādēļ finanšu ministrija uzrauga, lai budžeta izdevumi atbilstu ienākumiem. Budžeta projekta apstiprināšanai Saeimā nodod ministru kabinets, ja Saeima izlemj budžetu apstiprināt, to jau kā likumu izsludina valsts prezidents.