Tag Archives: Kas Ir Nodarbinātie Darba Meklētāji
Kas ir nodarbinātie darba meklētāji un bezdarbnieki

Kas ir nodarbinātie darba meklētāji un bezdarbnieki? Par to un citām svarīgām lietām – skatieties šajā video.

Par nodarbinātajiem uzskata tos, kuri veic jebkādu darbu, tas attiecas arī uz pašnodarbinātām personām. Jaunākie dati rāda, ka Latvijā nodarbināti 898 tūkstoši. Par darba meklētājiem uzskata personas, kuras nekur nestrādā, taču aktīvi meklē darbu un ir gatavi sākt strādāt tuvāko divu nedēļu laikā. Šādu cilvēku Latvijā ir 12,8% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. Par bezdarbnieku kļūst, kad nestrādājošais reģistrējas nodarbinātības valsts aģentūrā, kura viņam piešķir bezdarbnieka statusu. Status ļauj saņemt bezdarbnieka pabalstu un karjeras konsultācijas, iegūt algotu pagaidu sabiedrisko darbu, kā arī iespējas mācīties jaunam arodam. Aprīļa beigās reģistrētais bezdarba līmenis bija 10,4% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem.