Tag Archives: Kas Ir Oecd
OECD

Šajā organizācijā šobrīd darbojas 34 pasaules attīstītākās valstis. Šīs organizācijas galvenais mērķis ir veicināt demokrātijas un tirgus ekonomikas principu ievērošanu un izplatīšanu. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, jeb OECD pēta valstu tautsaimniecību, izstrādā vadlīnijas un palīdz novērst, kā arī risināt problēmas, kuras var rasties dažādās tautsaimniecības nozarēs. Tās darbs aptver visas valsts pārvaldes jomas, izņemot aizsardzību. Šobrīd OECD ir sākusi sarunas ar Latviju, par tās uzņemšanu savās rindās. Latvijai tas ir lielākais izaicinājums pēc pievienošanās NATO un Eiropas savienībai. Līdzdalība šajā organizācijā rada vēl lielāku atpazīstamību un uzticību, kas noder investīciju piesaistīšanai un tautsaimniecībai svarīgu projektu realizēšanā.