Tag Archives: Latvijas Banka
Bank

Bank.lv jeb Latvijas Bankas mājas lapā atrodama informācija par dažādām finanšu tēmām, kas varētu būt noderīga gan tiem cilvēkiem, kas naudu lieto pavisam ikdienišķiem mērķiem, gan arī tiem, kas par monetāro politiku un citām finanšu tēmām interesējās padziļināti.

Latvijas Bankas galvenie uzdevumi ir:

 • Monetārā politika,
 • Skaidras naudas aprite,
 • Naudas rezervju pārvaldīšana
 • Maksājumu sistēmu uzturēšana un pārraudzība,
 • Statistikas veidošana un nodrošināšana,
 • Kredītu reģistra veidošana pārraudzīšana un darbības nodrošināšana,
 • Latvijas interešu pārstāvēšana starptautiskās finanšu institūcijās,
 • Valsts kases maksājumu apkalpošana,
 • Valdības informēšana, konsultēšana,
 • Sabiedrības informēšana, izglītošana.

Bank iespējams iegūt noderīgu informāciju par apgrozībā esošajām eiro banknotēm un monētām, noskaidrot to drošības pazīmes, iemācīties atšķirt naudas viltojumu no īstas banknotes vai monētas, kā arī uzzināt kur un kā iespējams iegūt nepieciešamo valūtu.

Latvijas Bankas klientu kasēs, kas atrodas Rīgā un Liepājā iespējams:

 • Veikt latu apmaiņu pret eiro (maiņas kurss 1LVL= 0,702804 EUR),
 • Iegādāties kolekcijas monētas,
 • Samainīt bojātas latu un eiro banknotes,
 • Samainīt eiro naudaszīmju nominālvērtības (vienā maiņas reizē, dienā tiek mainītas ne vairāk kā 1000 monētas)

Katru gadu katrai no eiro zonas valstīm ir tiesības izlaist divas 2 Eiro piemiņas monētas, kuras tiek laistas apgrozībā. Šīs monētas kalpo kā pilntiesīgs maksāšanas līdzeklis, taču tās iecienījuši arī kolekcionāri. Līdz šim Latvijas Banka ir izlaidusi divas 2 eiro jubilejas monētas – vienu par godu Rīgai, kā Eiropas kultūras galvaspilsētai (2014.g.) un otru Latvijas prezidentūrai ES padomē (2015.g.). Pie šim monētām iespējams tikt Latvijas bankas klientu kasēs vai arī nejauši saņemot to kādā no vietām, kur notiek naudas aprite, piemēram, veikalā.

Bank nodrošina pakalpojumu, kas varētu likties saistošs ikvienam izdevumu ņēmējam vai personai, kas vēlas noskaidrot savu kredītvēsturi un iegūt informāciju par kredītsaistībām.

Bank iespējams elektroniski saņemt kredītu reģistrā esošās ziņas. Šāda informācija ļauj apzināt savu kredītvēsturi un izvērtēt aizdevuma gūšanas iespējas, kā arī noskaidrot vai Jums nav kādas parādsaistības, par kurām līdz šim neesat zinājis vai esat piemirsis. Ziņas iespējams saņemt tikai par sevi vai kredīta ņēmēju, ja esat konkrētā aizdevuma galvinieks. Paralēli elektroniskai ziņu izsniegšanai, informāciju iespējams iegūt arī klātienē kādā no Latvijas Bankas klientu kasēm. Šis pakalpojums ir bez maksas, taču, lai informāciju saņemtu elektroniski, būs nepieciešams personu apliecinošs dokuments, šajā gadījuma eID karte, un karšu lasītājs.

Iepriekš minēto kredītu reģistru izmanto arī komercbankas un citi kredītu izsniedzēji, lai pārbaudītu klientu kredītvēsturi un izvērtētu kredītriskus.

Latvijas Bankas mājas lapā atrodama arī aktuālākā finanšu informācija, valūtas kursi un dažādi ar finansēm saitīti padomi gan uzņēmējiem, gan fiziskām personām.

Kā top eiro?

Eiro banknotēm visās eirozonas valstīs ir vienots dizains, vispirms tika izstrādāti kopējie noteikumi, papīra naudas nominālvērtības, banknošu izmēri, izmantojamais papīrs. Banknotes parasti izgatavo ar lielāku nominālvērtību kā monētas, jo papīra naudaszīmēs var iestrādāt sarežģītākus pretviltošanas elementus. Banknošu dizainu izvēlējās eirozonas valstīs organizētā aptaujā, sabiedrības izvēlētais mākslinieks, sadarbībā ar tipogrāfiju speciālistiem, izstrādāja banknošu dizainu vissīkākajās detaļās, jo banknošu ražošana ir tehnoloģiski sarežģīts process, kas prasa augstu drošības līmeni.

Eirozonā tikai Eiropas Centrālajai Bankai ir tiesības lemt par banknošu dizainu un atļaut laist apgrozībā naudaszīmes, bet katras eirozonas valsts centrālā banka pasūta savai tautsaimniecībai nepieciešamo naudas daudzumu. Latvijā eiro banknotes laiž apgrozībā, izņem no apgrozības, apstrādā un uzglabā Latvijas Banka.

Latvijas Banka

Latvijas Bankas vēsture, uzdevumi un funkcijas!

Latvijas banka ir Latvijas Republikas Centrālā banka. Latvijas Centrālās Bankas mājas lapa, kurā radīsi atbildes uz jautājumiem par Latvijas Banku.

Sudraba kolekcijas monēta “Vecais Stenders”

2014. gada 4. septembrī, Latvijas Banka izlaida latviešu laicīgās literatūras dibinātājam Gothardam Frīdriham Stenderam (1714–1796) veltītu 5 eiro sudraba kolekcijas monētu.

Atzīmējot rakstnieka, valodnieka un domātāja Gotharda Frīdriha Stendera 300 dzimšanas dienu, Latvijas Banka izlaiž jaunu sudraba kolekcijas monētu. Vecā Stendera apaļā jubileja iekļauta arī UNESCO svinamo dienu kalendārā 2014. gadam, novērtējot viņa būtisko ieguldījumu kultūras, izglītības un zinātnes jomā. Monētas grafisko dizainu izstrādājis mākslinieks Aigars Ozoliņš, bet ģipša modeli veidojis mākslinieks Jānis Strupulis un tā kalta Nīderlandē.

Kurzemes barokam veltīta monēta

Latvijas Banka izlaidusi 5 eiro sudraba kolekcijas monētu ar apzeltītām detaļām “Kurzemes baroks”. Monēta ir Latvijas Bankas atgādinājums par vienu no svarīgākajiem projektiem senā kultūras mantojuma saglabāšanā – Lestenes baznīcas un Nikolausa Sēfrensa kokgriezumu atjaunošanu.

5 eiro sudraba kolekcijas monēta ar apzeltītām detaļām

Latvija Banka laidusi klajā kolekcijas monētu, kas veltīta Kurzemes barokam un šī laika izcilākajam meistaram Nikolausam Sērfensam jaunākajam. Uz monētas attēlotas viņa kokā grieztās figūras, kas savulaik atradušās Lestenes baznīcā. Lestenes baznīca, kura tika izpostīta Otrā Pasaules Kara beigās un pēckara gados ar sabiedrības atbalstu iecerēts atjaunot. Patlaban process jau ir sācies un baznīcā ir atgriezies lielais bikts sols. Tikmēr vērtīgie kokgriezumi apskatāmi Rundāles pils muzejā. Turpat atrodas arī citi Kurzemes baroka meistara Johana Mertena Selgales baznīcai veidotie kokgriezumi. Kurzemes barokam pieder arī vairāku citu meistaru darbi, daļa no tiem joprojām apskatāmi Kurzemes baznīcās.

Gadskārtu monēta

Latvijas Banka 2014. gada 12. novembrī, izlaiž sudraba kolekcijas monētu “Gadskārtu monēta”, kura stāsta par latviešu etnogrāfiskajām un folkloras tradīcijām.

Latvijas Banka izlaiž jaunu 5 eiro sudraba kolekcijas monētu, ‘’Gadskārtu monētu’’. Stāstu par latviešu etnogrāfijas un folkloras tradīcijām. Lai arī mākslinieka Arvīda Priedītes veidotie gadskārtas raksturojošie tēli un simboli ir vēsturiski, tiem joprojām ir saikne ar gadalaikiem cieši piesaistīto latviešu dzīves ritmu. Monētas aversā redzama saule, ap kuru sakārtoti četriem gadalaikiem raksturīgie lauku darbu veicēji. Gar monētas malu izvietoti visu gadalaiku noslēdzošie mēnešu senie nosaukumi. Savukārt monētas reversā attēlots tradicionālais latviešu istabas rotājums, kartupelis ar tajā saspraustiem salmiem, bet ap to latviešu gadskārtu ieražas raksturojošie tēli un gadskārtu nosaukumi. Monētas veidotāji sagaida, ka iedzīvotāji labprāt izvēlēsies to dāvināt viens otram gan svētkos, gan citos dzīves gadījumos. Monētas ģipša veidolu veidojusi tēlniece Ligita Branckeviča, tā izkalta Nīderlandes naudas kaltuvē.

Latvijas televīzija: Iznāk “Gadskārtu monēta”

Pirmā Latvijas eiro kolekcijas monēta

Kam veltīta pirmā Latvijas eiro kolekcijas monēta? Pirmā Latvijas eiro kolekcijas monēta veltīta Ainažu jūrskolai! Vairāk video:

Latvijas Banka laiž klajā Ainažu jūras skolas 150 gadu jubilejai veltītu 5 eiro sudraba monētu. Tādejādi turpinot kolekcijas monētu izlaišanu ar Latviju saistošiem sižetiem un augstvērtīgu māksliniecisko izpildījumu. Krišijāņa Valdemāra dibinātajai Ainažu jūras skolai bija būtiska loma gan jūrniecības attīstībā gan nācijas pašapziņas veidošanā. Jaunās monētas, reversa, dizainu veido Vidzemes piekrastē izveidoto burukuģu kopijas, savukārt aversa, kompass ar sarkani iekrāsotu norādi uz ziemeļiem. Mākslinieks Ivars Drulle veidojis arī monētas ģipša modeli, kura diametrs sasniedza 20 cm. Pēcāk tas tika nosūtīts uz kaltuvi Nīderlandē, ieskanēts un samazināts atbilstoši monētas lielumam. Kolekcijas monētas pēc būtības ir mākslas darbi, kas ir numismātu un citu interesentu īpaši pieprasīti. Monētas Ainažu jūras skola tirāža ir 5000 eksemplāru.

Kas mainīsies Latvijas Bankas darbā pēc eiro ieviešanas?

Kas mainīsies Latvijas Bankā pēc eiro ieviešanas? Latvijas Banka ir Latvijas centrālā banka, kas īsteno monetāro politiku, laiž apgrozībā nacionālo valūtu, uztur starpbanku maksājumu sistēmu, pārvalda ārvalstu valūtas rezerves, apkopo finanšu statistiku un uzrauga valūtas maiņas punktu darbu. Pēc eiro ieviešanas Latvijas Banka kļūs par eiro sistēmas sastāvdaļu. Eiro sistēmā kopējos monetārās politikas lēmumus, piemēram, par procenta likmēm pieņem Eiropas Centrālās Bankas padome. Tajā pārstāvētas visas eirozonas valstu centrālās bankas. Pēc eiro ieviešanas Latvijas Bankas funkcijas nemainīsies. Monetārās politikas uzraudzībā, lielāka loma būs eiro sistēmai, bet latu vietā apgrozībā tiks laisti eiro.

Kā notiks eiro piegāde Latvijai?

No 2014. gada 1. janvāra Latvijā tiek ieviests eiro. Latvijas eiro monētas, pēc Latvijas Bankas pasūtījuma, Vācijā sāka kalt jūlija beigās. Monētu kopējais svars pārsniegs 1600 tonnu, jaunā nauda Latvijā nonāca rudens beigās. No pirmā novembra Latvijas Banka eiro monētas un banknotes sāka piegādāt Latvijas komercbankām. Lai jau no jaunā gada varētu izdot atlikumu eiro, veikali un uzņēmumi var laicīgi pieteikt savai bankai skaidras naudas piegādi. Šīs piegādes bankas uzsāks 10. decembrī. Gadumijā Latvijā notiks oficiālā pāreja no lata uz eiro, visos skaidras naudas darījumos divas nedēļas tiks pieņemti lati un eiro, bet atlikumu izdos tikai eiro. Banku kontos lati par eiro kļūs automātiski, pāreja notiks pēc līdzšinējā Latvijas Bankas kursa 1 LS pret 1,42 EUR.