Tag Archives: Naudas Funkcijas
Naudas funkcijas – starptautiska lietojamība

Viena no naudas funkcijām ir būt par pasaules naudu, jeb citiem vārdiem – spēja to brīvi apmainīt pret precēm un pakalpojumiem ārpus tās valsts, kurā šī nauda ir izlaista.

Pasaulē ir ap 200 valstu un lielākajā daļā šo valstu ir sava valūta. Taču starptautiskos norēķinos izmanto tikai nelielu daļu šādu valūtu. Arī lata pielietojamība pasaulē ir ļoti neliela, izņemot tuvākās kaimiņzemes latus gandrīz neviens nepazīst. ASV dolāri ir vislabāk zināmā nauda pasaulē, par naftu un labību pasaules tirgos visbiežāk norēķinās tieši ASV dolāros. Tos norēķinos ir gatavi pieņemt pat vistālākajos pasaules nostūros. Eiropas valstis, lai veicinātu izdevīgākus un ērtākus norēķinus, izveidojušas kopīgu ekonomisko telpu ar spēcīgāku kopējo valūtu eiro. Jau aptuveni 40% no globālajiem tirdzniecības darījumiem tiek veikti eiro.

Naudas funkcijas – maksāšanas līdzeklis

Šajā naudas funkcijas video – maksāšanas līdzeklis.

Nauda ir universāls maksāšanas līdzeklis, kas ievērojami atvieglo norēķinus. Ja naudas nebūtu, pircējiem un pārdevējiem nāktos mainīties ar dažādām precēm. Taču darījumu partneru vajadzības visticamāk atšķirsies. Nauda pilda maiņas līdzekļu funkciju ja visi ir ar mieru to pieņemt norēķinos. Tātad cilvēki uzticas monētām un papīra naudas zīmēm, kā maksāšanas līdzeklim. Naudas lietošana rada plašu izvēles brīvību lemt, ko un cik pirkt, kā arī ļauj izvēlēties darījumu partneri. Lats, tāpat kā pasaules lielās valūtas ASV dolārs un eiro, ir efektīvs maksāšanas līdzeklis. Tas ir stabils iedzīvotāju norēķinu veids Latvijā (tagad eiro). Taču eiro kā maksāšanas līdzeklis tiek izmantots valstīs, kur ir 165 reizes vairāk iedzīvotāji nekā Latvijā.

Naudas funkcijas – uzkrāšanas līdzeklis

Video: Naudas funkcijas – uzkrāšanas līdzeklis.

Gudri ļaudis rūpējas par savu iztikšanu un labklājību arī nākotnē. Gan lielākiem pirkumiem, gan neparedzētiem gadījumiem, nepieciešams veidot uzkrājumus. Uzkrāt var gan mantas, gan naudu, mantas krāt var būt neparocīgi un riskanti. Vai automašīnas iegādei būtu prātīgi krāt, piemēram, televizorus? Naudas vērtību nosaka tas, cik daudz par to var nopirkt. Krājot mēs vēlamies, lai uzkrātais nezaudētu savu savu vērtību, taču cenu pieauguma, jeb inflācijas rezultātā naudas vērtība samazinās. Tādēļ, lai mazinātu inflācijas ietekmi un uzkrājumu vērtība pieaugtu, ir nepieciešams izvēlēties, kā naudu droši un izdevīgi ieguldīt. Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu noguldījumus veic eiro un latos, kā arī ASV dolāros un citās valūtās.

Naudas funkcijas – vērtību mērs

Viens no naudas uzdevumiem ir kalpot par līdzekli ar kuru var salīdzināt dažādu preču un pakalpojumu cenas. Norēķinos izmantot bartera darījumus ir apgrūtinoši, jo prātā jāpatur simtiem dažādu preču vērtība, piemēram, padomju savienības sabrukšanas priekšvakarā, kad rublis vairs nespēja pildīt vērtību mēra funkcijas, laikraksts ”Komersants” publicēja preču vērtību salīdzināšanas tabulas. No tām varēja uzzināt, ka 1 tonna cementa ir 6 kg tērauda, vai 300 ķieģeļu vērtībā. Nosakot naudas vienību kļūst daudz vieglāk salīdzināt dažādu preču vērtību. Eiro, ASV dolārs un daudz citu valūtu ir labs preču vērtību mērs. Šajās valūtās izteiktā preču cenas atspoguļo tām piemītošo vērtību, lai salīdzinātu dažādās valūtās izteiktu preču vērtības, nepieciešams zināt šo valūtu maiņas kursu, tas ir vienas valūtas cenu, kas izteikta citā valūtā.