Tag Archives: Overdrafts
DNB overdrafts

DNB overdrafts ir pieejams tikai uzņēmumiem, apgrozāmo līdzekļu finansēšanai. Lai gan privātpersonām DNB overdrafts nav pieejams, DNB banka piedāvā dažāda veida aizdevumus, tai skaitā arī kredītkartes, kas pēc darbības principa ir tuvu stāvošas overdrafta darbības principiem.

Overdrafts ir kredītlimits, ko daudzas bankas izvēlas piešķirt atkarībā no klienta ikmēneša ienākumu lieluma. Parasti overdrafts tiek segts no ikmēneša ienākumiem, vai jebkura cita veida naudas iemaksām cilvēka algas kontā. Overdraftam atšķirībā no daudziem citiem īstermiņa aizdevumiem, procentu maksa ir jāmaksā tikai par to naudas summu, kuru esat iztērējis.

Tā kā DNB banka nepiedāvā piešķirt overdraftu privātpersonām, šīs bankas produktu klāstā ir labi izstrādāti un vilinoši kredītkaršu piedāvājumi, kas daudziem šķitīs pat ļoti izdevīgi.

DNB piedāvājumā ir divu veidu kredītkartes – Mastercard Standard un Mastercard Gold.

Mastercard Standard piedāvā saņemt aizdevumu, papildus līdzekļus līdz pat 7000 EUR vai līdz 300% no neto mēnešalgas, taču nepārsniedzot 7000 EUR robežu. Vienreiz noformējot šo aizdevumu iespējams izmantot vairākkārt jeb katru reizi, kad jums nepieciešami papildus līdzekļi. Kredītkartes lietošanas noteikumi piedāvā arī bezprocentu kredītu, kas nozīmē, ka jūs līdz pat 45 dienām varēsiet tērēt jums piešķirtos līdzekļus, par to nemaksājot procentu maksājumus.

Pirms Mastercard Standard vai Gold, noformēšanas, noteikti vajadzētu pārliecināties vai gada procentu maksājumi atbilst jums vēlamajiem, jo tie mēdz būt visai augsti.

Swedbank overdrafts

Swedbank ir viena no tām, Latvijā esošajām bankām, kas overdrafta vietā piedāvā citus pakalpojumus, piemēram, kredītlīniju vai dažāda veida kredītkartes.

Swedbank overdrafts tiek aizstāts ar kredītlīniju vai kredītkartēm, kuru darbības princips ir ļoti līdzīgs overdrafta darbības principam.

Noformējot kredītlīniju vai izveidojot kredītkartes, tiek piedāvāta iespēja saņemt aizdevumu, papildus līdzekļus savā algas kontā, kurus iespējams tērēt pēc pašu vēlmēm un vajadzībām, maksājot procentus tikai par to summu, kas iztērēta.

Swedbank kredītlīnijai iespējams pieteikties internetbankā un pieejamā aizdevuma summa ir sākot no 700 EUR.Izmantotā aizdevuma daļa dzēsīsies ik reizi, kad jūsu kontā tiks ieskaitīta pietiekoši liela summa, turklāt procenti par aizdevumu būs jāmaksā tikai par to summu, kuru būsiet izmantojis.

Lai pieteiktos Swedbank kredītlīnijai:

 • Jums jābūt sasniegušam 18 gadu vecumu.
 • Jūsu kredītvēsturei jābūt pozitīvai.
 • Jums jāsaņem regulāri ienākumi vismaz 500 EUR mēnesī, pēc nodokļu nomaksas.
 • Nepieciešams algas konts Swedbank.
 • Algai jau pirms tam jābūt ieskaitītai Swebank kontā.

Swedbank kredītkartes iedalās vairākos līmeņos (Swedbank kredītkarte, Kredītkarte ar fiksētu maksājumu utt.) un to kredītlimiti un saņemšanas nosacījumi ir atkarīgi no kartes tipa, piemēram,

Lai saņemtu Swedbank kredītkarti:

 • Jābūt sasniegušam vismaz 18 gadu vecumu.
 • Jābūt regulāriem ienākumiem no 252 EUR mēnesī, pēc nodokļu nomaksas
 • Jābūt pozitīvai kredītvēsturei.

Lietojot kredītkartes, procentu maksājumi jāveic tikai par summu, kuru esat iztērējis.

Nordea overdrafts

Nordea overdrafts ir kredītlimits, ko banka piešķir saviem klientiem, ņemot vērā to regulāros ienākumus. Overdraftu iespējams tērēt pēc pašu ieskatiem, un procenti ir jāmaksā tikai par to naudas summu, kuru esat iztērējis. Summu, kuru būsiet iztērējis, segs katrs maksājums, kas ienāks jūsu bankas kontā, piemēram, jūsu mēnešalga.

Noformējot overdraftu, jūs nodrošināties ar papildus līdzekļiem, kuri vajadzības gadījumā jums būtu pieejami, jebkurā diennakts laikā, turklāt ne vienu reizi vien, jo uzreiz pēc iztērētās summas dzēšanas kredītlimits atkal ir pieejams.

Minimālā aizdevuma summa, kuru saņemsiet, noformējot Nordea overdraftu, ir 150 EUR, taču maksimālā 2 mēnešalgu apmērā – līdz 12 000 EUR. Overdraftu iespējams pieteikt internetbankā, vai dodoties uz kādu no Nordea bankas filiālēm un aizpildot pieteikumu.

Ja algu saņemat Nordea bankas kontā, piesakot overdraftu pietiks ar personu apliecinošu dokumentu, taču, ja algu saņemat citā bankā būs nepieciešams konta izraksts vai VSAA izziņa par ienākumiem pēdējo 6 mēnešu garumā.

Lai saņemtu Nordea overdraftu:

 • Jums jābūt sasniegušam 18 gadu vecumu.
 • Jāsaņem regulāri ienākumi vismaz 450 EUR apmērā pēc nodokļu un citu kredītu nomaksas.
 • Jābūt pozitīvai kredītvēsturei.
 • Jābūt, vismaz 3 mēnešus senam, bankas kontam Noredea bankā.

Procentu maksājumi, par iztērēto Overdrafta summu atšķiras, atkarībā no tā, pie kura līmeņa klientiem piederat – parasti tie ir robežas no 20% -26%.

SEB overdrafts

SEB overdrafts ir papildus līdzekļi jūsu bankas kontā, kurus, nepieciešamības gadījumā, jūs varat izmantot, pēc savām vajadzībām.

Ovedrafts ir īstermiņa aizdevums, kurš tiks atmaksāts no ikmēneša algas jeb ienākumiem jūsu bankas kontā, līdz ar to šo aizdevumu jūs varat izmantot vairākas, reizes, kad vien jums rodas tāda nepieciešamība.

Aizdevumam jeb overdraftam ir konkrēts limits, kurš jums tiek piešķirts, vadoties pēc jūsu ienākumiem. SEB Overdrafta limits tiek noteikts ne lielāks kā 50% apmērā no ikmēneša ienākumiem 6 mēnešu garumā, rēķinot summu pēc nodokļu nomaksas. SEB bankai šis limits ir no 150 EUR – 1500 EUR.

Ja konkrētā brīdī papildus līdzekļi nav nepieciešami un jūs tos neizmantojat, par tiem arī nav jāmaksā. Noformējot overdraftu, atšķirībā no cietiem aizdevumiem, jūs maksājat procentus tikai par to aizdevuma summu, kuru esat iztērējis.

Lai pieteiktos SEB overdraftam:

 • Jums jābūt sasniegušam 18 gadu vecumu.
 • Nepieciešams norēķinu konts SEB bankā ar regulāriem naudas ieskaitījumiem.
 • Kontā ik mēnesi jātiek ieskaitītiem vismaz 350 EUR (pēc nodokļu nomaksas)
 • Jābūt derīgai pasei.

SEB overdrafta gada procentu likmes, kas jāmaksā par faktiski izmantotu limitu, naudas summu ir atšķirīgas, atkarībā no tā, kad esat noslēdzis līgumu un kādus vēl bankas pakalpojumus izmantojat. Tās svārstās robežās no 21% – 26% gadā.

Citadele overdrafts

Bankas Citadele overdrafts ir pieejams tikai uzņēmējiem. Privātpersonām Citadele piedāvā dažāda veida kredītkartes ar noteiktu kredītlimitu un virkni dažādu priekšrocību.

Overdarftam raksturīgā procentu maksa tikai par summu, kuru esat iztērējis ir pieejama arī kredītkartēm, turklāt bankās Citadele pieejamā kredītkaršu līnija American Express ir zināma plašajā pasaulē, taču tā nav vienīgā, jo banka piedāvā arī Mastercard un Visa kredītkarti, kuras sniedz virkni dažādu priekšrocību, ko algas kartei noformēts overdrafts nespētu sniegt.

Protams, ka kredītkartes darbības princips un noteikumi mazliet atšķiras no overdraft noteikumiem, taču kredītkartes noformēšana varētu būt vienkāršs un samērā drošs risinājums, ja ilgtermiņā vēlaties izvairīties no uztraukumiem, kas varētu rasties saskaroties ar finansiālām problēmām un līdzekļu trūkuma.

Kamēr kartes limitu netērējat, jums nav jāmaksā procentu maksa par aizdevumu, tas nozīmē to, ka šī nauda atrodas kartē, kā glābšanas riņķis brīdim, kurā tā būs patiešām noderīga. Citadele kredītkartēm, tiek piedāvāti arī bezprocentu kredīti – tas nozīmē, ka konkrētu dienu vai mēnešu skaitu lietojot kredītlimitu, jums ir jāatmaksā tikai summa ko esat iztērējis, nemaksājot bankas noteikto procentu likmi.

Kredītkaršu saņemšanas noteikumi ir atkarībā no kredītkartes veida, taču uz kādu no kartēm varat pretendēt tad, ja jūsu ikmēneša ienākumi ir vismaz 300 EUR pēc nodokļu nomaksas, kā arī esat vismaz 18 gadus vecs.

Overdrafts

Overdrafts ir īstermiņa aizdevums, kuru piešķir banka. Šis aizdevums tiek ieskaitīts bankas kontā, kurā jūs ik mēnesi saņemat savu darba algu, jo tieši no jūsu algas apmēra ir atkarīgs overdrafta lielums.

Overdraftu varētu raksturot, kā drošības spilvenu avārijas situācijā, jo jūs šo aizdevumu varat arī neizmantot, taču, ja gadās situācijā, kurā ar jūsu personīgajiem līdzekļiem nepietiek vai tie vienkārši ir beigušies, overdrafts varēs būt tās glābējs.

Jāatceras, ka Overdrafts ir īstermiņa aizdevums un tas tiks atmaksāts automātiski, brīdī, kad jūsu kontā tiks ieskaitīta ikmēneša alga, taču daudzas bankas piedāvā izvēlēties konkrētu mēneša datumu, kurā jūs vēlaties atmaksāt iztērēto aizdevuma daļu, kā arī maksāt procentus par iztērēto naudas summu.

Šī aizdevuma procentu likme, kā jau tas ierasts īstermiņa aizdevumu kategorijā, ir visai liela, jeb 17% līdz 25% gadā, taču tā ir jāmaksā tikai par to overdrafta summu, kuru esat iztērējis. Ja overdaftu jeb pieejamos papildus līdzekļus neesat tērējis, procenti par aizdevumu jums nav jāmaksā.

Noformējot overdraftu jums jārēķinās ar to, ka visi naudas līdzekļi, kas atrodas bankas kontā, kurā tiek ieskaitīta jūsu alga, kā arī jūsu līdzekļi citos šīs bankas kontos, darbojas, kā finanšu ķīla par šo aizdevumu, līdz ar to, bankai būs tiesības veikt pārskaitījumus jūsu overdrafta saistību segšanai.

Lai noformētu overdraftu:

 • Jums jādodas uz banku, kurā esat izlēmis šo aizdevumu noformēt un jāraksta iesniegums. Ja vēlaties noformēt overdraftu bankā, uz kuras kontu jums tiek pārskaitīta darba alga, jums būs nepieciešama pase, taču, ja vēlaties šo aizdevumu noformēt bankā, kurā algu nesaņemat jums būs nepieciešams bankas apstiprināts algas konta izraksts par pēdējiem 6 mēnešiem, kā arī informācija par esošajām kredītsaistībām un kredītvēsturi.
 • Noformējot overdraftu, banka ieturēs nelielu, vienreizēju komisijas maksu. Šīs maksas lielums ir atkarīgs no katras bankas, bet parasti tie ir 1% – 1,5% no overdrafta limita.
 • Overdrafta lielums parasti sasniedz no 1 līdz 4 mēnešalgām. Aizdevuma lielumu nosaka katras bankas kredītpolitika.

Kad overdrafts noformēts, jūs tā lielumu varat samazināt vai arī palielināt, ja to ļauj jūsu finansiālā situācija, turklāt no overdrafta, iespējams, arī atteikties, vēršoties ar iesniegumu, kādā no bankas filiālēm.

Overdrafta limits

Ņemiet vērā, ka pastāv riski, kuros banka var samazināt jums piešķirtā aizdevuma limitu vai lūgt to atdot priekšlaicīgi, tas var notikt tad, ja:

 • Mainot darbavietu, darba samaksa tiek, pārskaitīta uz citas bankas kontu.
 • Esat zaudējis darbu.
 • Darba samaksa ir ievērojami pazeminājusies.

Noformējot overdraftu jūs nodrošināties ar grantētu aizdevumu, par kura apmēru jūs esat informēts, turklāt jums ir jāatmaksā tikai tā daļa un procenti, kuru esat iztērējis – ja aizdevumu netērējat, par to arī nemaksājat.