Tag Archives: Parādzīmes
Latvijas īstermiņa parādzīmes izsole

2014. gada 11. jūnijā notika neliela īstermiņa parādzīmes izsole, kurā tika izsolīti Latvijas valsts īstermiņa vērtspapīri 12 miljonu eiro vērtībā. Pieprasījums pārsniedza piedāvājumu aptuveni četras reizes, kas ir pierasts šādām izsolēm. Maksimālā pieļaujamā procentu likme tika noteikta 0,40% apmērā, savukārt vidējā svērtā procentu likme sasniedza 0,188%, kas ir aptuveni vienā līmenī ar komercbanku piedāvātajiem fiksētajiem noguldījumiem (tomēr nedaudz izdevīgāk).

Šīs parādzīmes tika emitētas uz gadu, tātad tās tiks dzēstas 2015. gada 12. jūnijā. Izsolē piedalījās 5 dalībnieki, taču interesanti, ka izsolēs jau kopš 2013. gada 31. janvāra vienmēr piedalījušies tikai 4 vai 5 dalībnieki. Iespējams, tas saistāms ar procentu likmēm, kuras jau labu laiku nav nemaz tik izdevīgas, jo, piemēram, 2009. gadā vairākās izsolēs vidējā svērtā gada procentu likme sasniedza pat 13,5 procentus. Kopumā var teikt, ka parādzīmju izsoles parāda pašreizējo stāvokli valsts un starptautiskajā ekonomikā, un par laimi var teikt, ka pašreiz tas ir pat ļoti stabils.

Ar šīm un citām izsolēm, sākot ar tālo 2003. gadu, iespējams iepazīties NASDAQ OMX Baltijas fondu biržas mājaslapā.