Vai ES fondi Latvijai ir nozīmīgi?

Eiropas savienības fondi ir liels atspaids Latvijas ekonomikai. Kopš 2000.gada Latvijā no Eiropas savienības budžeta saņemti vairāk nekā 4,3 miljardi latu, jeb gandrīz vēl viens Latvijas valsts gada budžets. Zināmākie Eiropas savienības finansējuma veidi ir struktūrfondi un lauku un zivsaimniecības fondi. Šajos fondos visvairāk līdzekļu Latvijai ir pieejami Transporta un infrastruktūras, lauksaimniecības attīstības, vides, uzņēmējdarbības un inovāciju, kā arī izglītības un nodarbinātības jomām. Taču Eiropas savienības budžeta līdzekļus ir iespējams piesaistīt arī ārpus šiem fondiem, īstenojot Eiropas līmeņa projektus. Eiropas savienības līdzekļi arī palīdzēja paātrināt ekonomiskās krīzes pārvarēšanu. 2012. gadā Latvijas iekšzemes kopprodukts pieauga par 5,4% un liela artava šajā izaugsmē bija no Eiropas savienības saņemtajai naudai.

Post Navigation